Meistä

Meistä

Näillä sivuilla kerrotaan joistakin netin käyttöön liittyvistä melko yllättävistäkin ratkaisuista. Erilaisia netin käyttöön liittyviä yllättäviä ratkaisuja saatetaan tarvita esimerkiksi erittäin äärimmäisissä olosuhteissa, kuten vaikkapa Australian syrjäseuduilla, joissa Toyotan odotetaan ratkaisevan mobiilisignaalin puuttuminen. Monissa kehittyvissä maissa, joista osa saattaa olla rikkaitakin, on runsaasti käyttöä tietotekniselle tieto-taidolle ja osa länsimaisista yrityksistä onkin jo huomannut tämän mielenkiintoisen markkinaraon. Nokia on esimerkiksi lähtenyt valloittamaan Algerian markkinoita ja pyrkii vetämään nopean internetkaapelin maan tärkeimpien kaupunkien välille.

Toyota ja Australian syrjäseudut

Hyvä esimerkki tällaisesta ratkaisuista, jossa on pyritty käyttämään luovuutta mobiilisignaalin puuttumisen vuoksi aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi, on ratkaisu, johon päädyttiin Australian syrjäseuduilla. Australiassa tilanne on nimittäin sellainen, että syrjäisillä alueilla ei ole käytössä lainkaan mobiilisignaalia. Tällaisia alueita on Australiassa yllättävän paljon – yli viisi miljoonaa neliökilometriä!

Tähän tilanteeseen on keksitty mielenkiintoinen ratkaisu, jossa avainasemassa on Toyota Land Cruiser, joka on yleinen kulkuneuvo nimenomaan Australian syrjäisimmillä alueilla. Nyt suunnitellaan, että tulevaisuudessa tämä kovin luotettu kulkuväline auttaisi tuomaan myös mobiilisignaalin syrjäseuduille. Näihin autoihin ollaan nimittäin liittämässä sekä Wi-Fi että UHF. Tämän lisäksi autoihin aiotaan liittää myös muunlaista teknologiaa, joka auttaisi luomaan liikkuvan verkoston. Tästä verkostosta saisi apua vähintäänkin hätäviestintään, joka voi olla tarpeen syrjäseudulla asuttaessa ja liikuttaessa.

Syrjäseudulla saattaa tapahtua esimerkiksi tulipalo tai käärme voi purra ulkoilijaa. Myös tieto alueen kuivuudesta voisi saavuttaa auttavat tahot nykyistä nopeammin. Usein avun saamisessa ajoissa paikalle on kyse elämästä tai kuolemasta. Australian syrjäisimmät alueet ovat erittäin harvasti asuttuja, minkä vuoksi uusien kaapeleiden tai linkkitornien rakentaminen ei ole mielekästä. Onkin aika hienoa, että ratkaisua tilanteeseen on lähdetty hakemaan näinkin epätavallisella tavalla – suositun automallin kautta. Australian syrjäisimmillä alueilla Toyotan Land Cruiser on niin suosittu malli, että sen osuus saattaa ylittää jopa 90% tiettyjen alueiden autokannasta.
Projektissa on mukana Toyotan lisäksi esimerkiksi eräs yliopisto ja tässä hätäverkostoprojektissa on tavoitteena asentaa päälle kytkettävä laite tiettyjen alueiden jokaiseen ajoneuvoon. Tämän laitteen tarkoituksena on toimia hotspotina viestinnässä. UHF:n ja Wi-Fi:n kantavuudeksi suunnitellaan 25 kilometrin kantavuutta, mikä on erittäin vaikuttava tavoite. Lisäksi autojen järjestelmät suunnitellaan siten, että autoista pystytään kommunikoimaan autosta toiseen sekä autosta matkapuhelimeen myös sellaisissa tilanteissa, joissa puhelinverkkoa ei ole käytettävissä. Tällä hetkellä suunnitelma on kokeiluvaiheessa.

Nokia ja Algeria

Algeriassa internetyhteydet ovat kehittyneet vauhdilla viime vuosina ja Algeriaa voidaankin pitää Afrikan mantereen johtavana maana internetyhteyksien osalta. Myös Nokialla on ollut tässä asiassa sormensa pelissä ja Nokia onkin suunnittelemassa uuden, entistäkin nopeamman valokuitukaapelin, vetämistä Algerian tärkeimpien kaupunkien välille. Testitilanteissa näiden kaapeleiden avulla Algeriassa saatiin netti toimimaan huippunopealla tavalla. Algeria on lähes velattomana kaasua tuottavana maana mielenkiintoinen kauppakumppani, minkä lisäksi maa on kehittymässä nopeaa tahtia tarjoten runsaasti erilaisia mahdollisuuksia länsimaisille yrityksille – ei olekaan ihme, että myös Nokia on havainnut tässä oivan markkinaraon. Rakennustyömaiden ja aurinkoenergiahankkeiden lisäksi myös erilaiset nettiyhteyksiin liittyvät hankkeet ovat tärkeässä osassa kehittyvässä maassa.

Algeriassa ei vielä ole käytössä esimerkiksi Wilma-järjestelmän kaltaista järjestelmää, jonka kautta opettajat pystyisivät kommunikoimaan kouluikäisten lasten vanhempien kanssa tehokkaalla tavalla. Tällainen järjestelmä saattaisi kuitenkin olla erittäin näppärä, kunhan vain kotitalouksien käytössä olevien internetyhteyksien määrä vielä nousisi länsimaisemmalle tasolle. Tällä hetkellä vielä läheskään kaikissa algerialaisissa kodeissa ei ole käytössä internetyhteyttä. Algeriassa suuri osa väestöstä on alaikäisiä ja koululuokat ovat kooltaan suuria. Tämän vuoksi olisikin näppärää, jos opettajat voisivat pitää tehokkaalla tavalla yhteyttä oppilaiden vanhempiin netissä toimivan järjestelmän kautta.

Haluamme kiittää sponsoreita ilmaiskierrosta.org, Parhaat-kasinot.org ja Suomenlotto.net heidän apua verkkosivuilla.