Turvallisin internetratkaisu koko maailmassa

Turvallisin internetratkaisu koko maailmassa

Monissa tieteis- ja poliisisarjoissa puhutaan siitä, kuinka tärkeiden tietojen lähettämistä pyritään vakoilemaan ja kuinka tätä toisaalta pyritään estämään. Myös tavallinen netin käyttäjä törmää erilaisiin tietoturvariskeihin sekä erilaisiin keinoihin, joiden avulla näiltä riskeiltä voidaan suojautua. Myös tavalliselle netin käyttäjälle on erittäin tärkeää muistaa huolehtia oman verkkoyhteyden turvallisuudesta, jotta omat tärkeät tiedot eivät pääsisi vuotamaan ulkopuolisille. Esimerkiksi omien salaisten pankkitietojen vuotamisella voi olla kauaskantoiset seuraukset, minkä vuoksi onkin tärkeää huolehtia siitä, että esimerkiksi omat palomuurit ovat kunnossa.
Internetin käyttöturvallisuutta voidaan parantaa monin eri tavoin, mutta tiedätkö millä taholla on käytössään turvallisin internetratkaisu koko maailmassa ja miten tällainen erityisen turvallinen internetratkaisu on mahdollista saada aikaan? Tällaisen netin saavat käyttöönsä amerikkalaiset asetutkijat, joilla toki onkin tarvetta mahdollisimman turvalliselle nettiratkaisulle. Mikä sitten tekee amerikkalaisten asetutkijoiden käyttämästä nettiratkaisusta maailman turvallisimman ja millaisilla periaatteilla tällainen nettiratkaisu toimii? Lue lisää seuraavista kappaleista.

Kvantti-internet on avain turvalliseen netin käyttöön

Kuten edellä jo kerrottiinkin, niin amerikkalaiset asetutkijat ovat saaneet käyttöönsä nettiratkaisun, jota voidaan kuvailla turvallisimmaksi koko maailmassa. Mikä tästä yhteydestä sitten tekee niin kovin turvallisen? Kvantti-internet on tämän ratkaisun ydinkysymys, joka auttaa asetutkijoita välittämään viestejä täydellisen turvallisella tavalla.

Asetutkijoiden käyttämä järjestelmä pidettiin pitkään salassa, mutta nyt siitä on tihkunut tietoa myös laitoksen ulkopuolelle. Kun verkko toimii täydellisellä tavalla kvanttiperiaatteen mukaisesti, on sen käyttäminen viestien lähettämiseen täydellisen turvallista. Tämä perustuu siihen, että kun kvanttiobjektia mitataan, sen tila muuttuu joka kerta. Tämä on kvanttimekaniikan keskeinen periaate. Esimerkiksi fotoni on kvanttiobjekti, jonka mittaaminen siis muuttaa aina fotonin tilaa.

Edellä mainittu periaate johtaa siihen, ettei tällaisella tekniikalla lähetettyjä viestejä voi vakoilla siten, etteikö viestin vastaanottaja saisi tätä tietoonsa. Kvanttiverkossa on myös mahdollisuus lähettää viestin vastaanottajalle ”sormenjälki”. Tätä ”sormenjälkeä” on mahdollista käyttää avuksi varmentamisessa silloin kun lähetetään salattu viesti, mutta käytetään kvantti-internetiä perinteisempää teknologiaa.

Ongelmakohtia sekä ratkaisumalleja

Millaisia ongelmia tällaisen turvallisen kvanttiverkon kautta toimivan verkkoyhteyden käyttöön sitten liittyy? Jos käyttö on kerran täysin turvallista, miksei tällaista verkkoa käytetä runsaammin? Ongelmana on ensinnäkin se, että viestien lähettäminen on rajoitettua. Kvanttiviestit voidaan nimittäin lähettää ainoastaan suoraan A:sta B:hen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kvanttiviestejä esimerkiksi voi edelleen reitittää, vaikka joskus olisikin tärkeää saada ne edelleen lähetettyä esimerkiksi myös paikkaan C ja D – ehkä myös paikkaan E. Uudelleen reititys ei kuitenkaan onnistu, koska reitityksen yhteydessä viesti tai osa viestistä tulisi lukea, jotta saataisiin tietää, mihin viesti ollaan edelleen lähettämässä. Tämä ei nykyisessä kvanttiverkossa onnistu ilman, että viesti muuttuu.
Taitavat tutkijat yrittävät kuitenkin kiertää myös edellä mainitun ongelman. Tähän pyritään esimerkiksi luomalla yksi keskussolmu, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki viestit, jotka kvanttiverkossa toimivat jäsenet lähettävät, kulkevat tämän solmun kautta. Tällöin viestit kulkeutuvat keskukseen, jossa viestit puretaan siten, että niistä tulee tavallisia viestejä, jotka sisältävät tavanomaisia bittejä. Tämän jälkeen nämä puretut viestit pakataan keskuksessa uudelleen siten, että niistä tulee jälleen kvanttiviestejä, minkä jälkeen ne voidaan lähettää toivotulle vastaanottajalle.

Edellä mainittu toimintatapa takaa viestien kulkemisen salatulla tavalla. Ainoastaan keskussolmu muodostaa tietoturvariskin, minkä vuoksi onkin erityisen tärkeää huolehtia juuri keskussolmun suojauksesta.
Edellä mainitun ratkaisun huono puoli on myös se, että järjestelmä ei valitettavasti sovellu kotikäyttöön. Kotikäyttäjän onkin huolehdittava oman verkkoyhteytensä turvallisuudesta muiden keinojen avulla, joista kerromme lisää seuraavalla sivullamme. Kannattaa napata turvallisen netin käytön vinkit talteen ja soveltaa niitä omassa nettikäyttäytymisessä!